مجوزهای فعالیت پلتفرم هشت بیست و حوزه های این مجموعه

از آنجایی که هر یک از بخش های مهارتی مجموعه هشت بیست، نسبت به نوع خدمات و فعالیت خود، در سایت جداگانه و تخصصی خود و البته تحت نظر مدیریت پلتفرم هشت بیست فعالیت می نمایند؛ مجوزهای ذیل برخی از مجوزهای فعالیت پلتفرم هشت بیست و حوزه های این مجموعه هستند:

 

نشان “نماد اعتماد الکترونیکی” (eNAMAD) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت: